Wat doen we?

Instroom doorstroom en uitstroom

Instroom, doorstroom en uitstroom zijn momenten van de waarheid op het vlak van HR. Op deze momenten worden beslissende keuzes gemaakt en deze keuzes ondersteunen wij met feitelijke, geverifieerde data zodat de keuze op meer dan een mening of een denkbeeld is gebaseerd. Het zijn de momenten van personeelsselectie, teamvorming, de beoordelingscyclus, ontwikkel-assessment, cultuur-assessment, gezondheidscheck, medewerkerstevredenheid en uitstroomanalyse. IQaru helpt u hierbij door te meten en te adviseren.

Hoe weet ik bijvoorbeeld of ik de beste kandidaat heb geselecteerd? En welke kwaliteiten zijn doorslaggevend om succesvol te zijn in een functie? Dat zijn vragen waar veel organisaties mee worstelen. Gelukkig heeft KandidaatSelect de antwoorden. Wij hebben een online selectieplatform ontwikkeld waar u snel en eenvoudig uw sollicitanten kunt testen en selecteren.

1. Snelle en betrouwbare (pre)selectie

Hoe weet u of u de beste kandidaat voor een functie hebt geselecteerd? Of er ligt nog een stapel cv´s liggen op uw bureau. Uiteraard wilt u alleen de beste kandidaten selecteren en uitnodigen voor een gesprek. Maar op basis waarvan maakt u een keuze? En welke kwaliteiten zijn doorslaggevend om succesvol te zijn in een functie? Dat zijn vragen waar veel organisaties mee worstelen. Op basis van jaren onderzoek hebben wij deze vragen voor u beantwoord. Middels een online selectieplatform kunt u snel en eenvoudig uw sollicitanten testen en selecteren. Hierdoor kunt u de juiste mensen selecteren, missers voorkomen, talent en high-potentials scouten. IQaru valideert de keuze's door het inzetten van objectieve meetmethoden en de professionele onderbouwing van geregistreerde psychologen.

2. Interne plaatsing en Teamvorming

Na twee jaar onderzoek over effectiviteit van teams presenteerde Google in de zomer van 2015 de resultaten. Het hoofd van de afdeling stelde dat het er vaak meer toe doet hoe een team samenwerkt dan wie erin zitten. Het belangrijkste is dat iedereen gehoord wordt en sociaal fijngevoelig is. Maar ook de theorie van Belbin over teamrollen is nog steeds een belangrijke graadmeter voor de effectiviteit van een team. Als de rollen niet goed verdeeld zijn, zal resultaat uitblijven. IQaru ondersteunt de effectiviteit en inzet van uw mensen. Daarbij kunt u denken aan vraagstukken zoals: · Is iemand wel op zijn plaats? · Past diegene wel in de groep? · Hoe is de opbouw van de organisatie? · Teambuilding Voor het vormen van teams of voor problemen met de team-effectiviteit zijn er diverse testmogelijkheden. Onze consultants en onze psychologen helpen u graag met advies en begeleiding om de rationele data te vertalen naar een menselijk besluit.

3. Organisatiecultuur

"Culture eats strategy for breakfast", is een bekend gezegde. IQaru onderstreept dat zeker. Cultuur is een zeer bepalende factor binnen organisaties en kan veranderingen ondersteunen of tegenhouden. Het lastige is dat u hier zelf vaak blind voor geworden bent, u bent immers onderdeel van deze cultuur. Inzicht in cultuur is cruciaal voor het slagen van een veranderprogramma. Wij maken cultuur inzichtelijk met een online cultuurassessment en helpen u met het in kaart brengen van de implicaties daarvan. Indien gewenst ondersteunen wij u bij de gewenste verandering.

4. Vooruitgang = Ontwikkeling

Hoe beter mensen zich ontwikkelen, hoe meer waarde voor de organisatie. Wat is het ontwikkelpotentieel van uw organisatie? Worden de doelen die u stelt wel ondersteund door de capaciteiten of het ontwikkelpotentieel van uw mensen? En wat moet er gebeuren als dit niet zo is?

· Zijn mensen tevreden / voelen ze zich goed · Gezondheidsscan / vitaliteitsscan · Tevredenheidsscan · Benchmarken · Hoe verhouden mijn mensen zich tot de markt / de concurrentie / de beroepsgroep? · Hoe verhouden mensen zich onderling tot elkaar?

Wij onderzoeken dit graag voor u en helpen u bij het realiseren van de gewenste resultaten.

5. Uitstroom

Het kan ook interessant zijn om te kijken naar de uitstroom. We kunnen daarbij onderscheid maken tussen gewenst en ongewenst vertrek. Ongewenst vertrek van toppers en talenten kunnen uw organisatie veel geld kosten. Wat zijn de redenen van hun vertrek en had u dit kunnen voorkomen? Maar ook wat is de impact van hun vertrek op uw organisatie. Welke hiaten vallen er en hoe kunt u die weer het beste repareren? Wij kijken op dit vlak naar:

Welk talent vertrekt er? Wat moet er worden opgevangen? Gewenst of ongewenst vertrek?

Wat levert het op

Het vakgebied HR is zeer belangrijk voor een organisatie, omdat mensen voor de meeste organisaties het belangrijkste kapitaal zijn. De graadmeters voor productiviteit kunnen we terugvinden in indicatoren als betrokkenheid tevredenheid en personeelsverloop. Wij kunnen dit uiteraard voor u meten. Hiermee kunt u gerichte interventies plegen. iQaru onderzoekt de verbetermogelijkheden. Wij zouden daarom graag met u in gesprek komen over:

· Voorkomen van het verlies van goede mensen

· Faalkosten bij selecteren van verkeerde mensen

· Benchmarken