het KandidaatSelect team

KandidaatSelect is opgezet door een groep ondernemers die in verschillende vormen te maken hebben hebben met het werven en selecteren van mensen en in een rol als werkgever, manager, psycholoog of trainer/coach te maken hebben met het ontwikkelen van menselijk kapitaal. Zij hebben hun kennis en ervaring met betrekking tot HR Consultancy, Psychologie, (Interim) Management, Detachering en Training & Coaching in KandidaatSelect ingebracht. 

Vanuit onze achtergrond ontdekten wij de noodzaak om mensen objectief te kunnen testen en te selecteren voor verschillende toepassingen. Daarom hebben we een flexibel en betaalbaar online platform ontwikkeld waarbinnen wij de behoefte van klanten kunnen vertalen naar testproducten. Met een team van psychologen, HR adviseurs en coaches leveren we advies en begeleiding voor onze klanten. Daarbij worden wij door verschillende specialisten ondersteund op het vlak van operations, ICT, backoffice en commercie. Samen vormen wij het team van KandidaatSelect.